Archive for September, 2016

Natalie helps learner to navigate the benefits system

Published: Sep 13th, 2016 | Author: Laura Simpson

Mae Natalie yn Aseswr Porth Maes gyda CAB (Cyngor ar Bopeth). Yn ogystal, mae’n hyrwyddwr digidol gyda Gwynedd Ddigidol ac am helpu pobl sydd angen cyngor budd-daliadau neu i ddefnyddio’r rhyngrwyd. Un o gleientau Natalie yw Gwennan, mam sengl plentyn anabl a ddaeth i weld Natalie yn uned symudol CAB. Roedd Gwennan eisoes wedi gwneud […]


Digital Champion Dan helps learners get online

Published: Sep 9th, 2016 | Author: Laura Simpson

Digital Champion, Dan shares his experiences of helping people to get online. Please click here to view the video


Rachel gets online with Digital Highland

Published: Sep 9th, 2016 | Author: Laura Simpson

Rachel from the Highland Council discusses the benefits of being a digital champion. Please click here to view the video