Jobs

Swydd/ Job Title : Hyrwyddwr Digidol / Digital Champion, Gwytnwch Digidol / Digital Resilience – Gwynedd
Cyflogwr / Employer :
Gwynedd Ddigidol (via Citizens Online)
Cyflog/ Wage :
£15,103 pro-rata
Lleoliad/ Location :
I weithio ar draws Gwynedd fel bo’r angen (costau teithio yn
daladwy) / To work across Gwynedd as needed, (travel expenses paid)
Cyfnod / Duration : Cytundeb mewn egwyddor hyd ar Mawrth 2017 yn seiliedig
ar berfformiad y person a’r project. Potensial ar gyfer estyniad amodol ar gyllid./

Agreement in principle for funding until March 2017 based on performance of person
and project. Potential for extension subject to funding.

Download the full bilingual job description here

 

Share this page (Links open new windows/tabs)

  • Share this page on LinkedIn (opens new window)
  • Share this page on Delicious (opens new window)
  • Share this page on Digg (opens new window)
  • Share this page on Posterous (opens new window)
  • Share this page on Reddit (opens new window)