We’re working in Gwynedd to support learners with digital skills, confidence, devices and data packages for those in need. Our friendly team of Digital Champions run regular digital skills drop in sessions in the following locations:

 • Dolgellau
 • Caernarfon
 • Bala
 • Botwnnog
 • Bangor
 • Bethesda
 • Blaenau Ffestiniog
 • Bermo
 • Pwllheli
 • Porthmadog
 • Nefyn
 • Maesgeirchen

The referral form for this free service is here or you can email digitalgwynedd@citizensonline.org.uk

Rydym yn gweithio yng Ngwynedd i gefnogi dysgwyr gyda sgiliau digidol, hyder, dyfeisiau a phecynnau data ar gyfer y rhai mewn angen. Ariennir y gwaith hwn gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.

Mae’r ffurflen atgyfeirio ar gyfer y gwasanaeth rhad ac am ddim yma neu gallwch e-bostio gwyneddddigidol@citizensonline.org.uk


Recent ‘Digital Gwynedd’ posts

People using tablets and phones in a pub.

Embedding Digital Support in Communities

In March 2022, community organisation Menter y Plu contacted us to ask if Digital Gwynedd...
Man using tablet

From volunteer to employee – Richard champions Digital Gwynedd project

Digital Gwynedd is a project by Citizens Online to support adults with the essential digital...
A photo of Pwllheli beach and harbour in Wales

Improving digital skills to help her business: Rachael’s story 

Rachael attended the Citizens Online digital support sessions in Botwnnog near Pwllheli with the aim...
84 year old Mr Jones, using a tablet

It’s never too late to start using technology!

Citizens Online runs weekly drop in sessions in Bala, Gwynedd, to offer residents personalised support...

All ‘Digital Gwynedd’ posts