Home

13891_007_GraingePhotography

One Digital team celebrates a successful collaboration

The One Digital team has created an infographic to celebrate a successful collaboration to support digital skills using Digital Champions.

’Mae’r tîm One Digital wedi creu inffograffeg i ddathlu cydweithio llwyddiannus i gefnogi sgiliau digidol drwy ddefnyddio Hyrwyddwyr Digidol. Cewch wybod mwy am One Digital yma, a darllen testun yr inffograffeg isod. Mae fersiwn o’r graffeg a’r testun yn y Gymraeg ar gael isod hefyd’.
Click here to view the infographic.

 

 

 

 

 

Our Projects

Digital Gwynedd

Digital Gwynedd

As part of the One Digital Programme, Citizens Online is working with Digital Gwynedd, and has established a local partnership of Gwynedd Council, Digital Communities Wales, Jobcentre Plus, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grwp Cynefin, Citizens Advice, Mantell Gwynedd and many local organisations. The partnership will recruit, train and support “digital champions” to help people in Gwynedd […]

More about Digital Gwynedd >

Share this page (Links open new windows/tabs)

  • Share this page on LinkedIn (opens new window)
  • Share this page on Delicious (opens new window)
  • Share this page on Digg (opens new window)
  • Share this page on Posterous (opens new window)
  • Share this page on Reddit (opens new window)